Kwaliteitsverbetering chirurgische slokdarm- en maagkankerzorg

Kwaliteitsverbetering chirurgische slokdarm- en maagkankerzorg

Vroeger publiceerden Nederlandse kranten jaarlijks de ranglijst van ziekenhuizen in ons land. Deze ranglijst werd vooral gebaseerd op meningen en ervaringen, omdat er weinig harde cijfers beschikbaar waren. Hierdoor bestonden er grote verschillen tussen de ranglijsten.

Een groep chirurgen wilde beter inzicht hebben in de kwaliteit en uitkomsten van hun operaties; niet alleen in kleine lokale onderzoeken, maar vooral op landelijk niveau. Chirurgen houden nu eenmaal van harde en duidelijke uitkomstmaten. Hierom is 2011 is de Dutch Upper Gastrointestinal Cancer Audit (DUCA) opgericht bij DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing). Vanaf dat moment is het in Nederland wettelijk vastgelegd dat alle operaties voor maag- en slokdarmkanker geregistreerd moeten worden in deze registratie. Hierdoor is er een goed beeld van de kwaliteit van de huidige zorg in Nederland als geheel, maar kan er ook een vergelijking gemaakt worden tussen ziekenhuizen. Zo worden jaarlijks de resultaten van ziekenhuizen gepubliceerd en worden eventuele afwijkingen besproken, wat auditen wordt genoemd.

Omdat de DUCA een enorme database heeft met resultaten van alle ziekenhuizen in Nederland, wordt de registratie veelvuldig gebruikt voor onderzoeken. Over de jaren heen is bewezen dat auditen daadwerkelijk leidt tot kwaliteitsverbetering en er geen risicomijdend gedrag wordt vertoond door chirurgen. Daarnaast hebben we in Nederland rond de oprichting van de DUCA een volumenorm van 20 operaties per jaar afgesproken en blijkt uit onderzoek dat ook een volumenorm leidt tot kwaliteitsverbetering.

Mijn naam is Maurits Visser en ik ben de arts-onderzoeker die verantwoordelijk is over de DUCA. Mijn onderzoek gaat over de kwaliteit van de huidige Nederlandse chirurgische maag- en slokdarmkankerzorg en over verschillende aspecten waar nog ruimte is voor verbetering. Zo zit er nog ziekenhuisvariatie tussen bepaalde operaties of chirurgische technieken, omdat er nog geen sluitend bewijs is voor een gouden standaard. Ook wil ik graag het nut van het registreren en met name het bespreken van de resultaten bewijzen. Als een van de weinige specialismen in Nederland bespreken de maag- en slokdarmchirurgen jaarlijks onderling hun eigen gedetailleerde resultaten. Wij verwachten dat deze zogenoemde spiegelsessies leiden tot een grote kwaliteitsverbetering en dat dit nog meer de positieve effecten van het auditen weer zal geven.

staafdiagramFunneplot

Steun onze pioniers!

Investeer in ons onderzoek en draag bij aan betere vooruitzichten voor patiënten.

Klik de button en vul het formulier in

Direct doneren

 

Machtiging

Stel een vraag

Wilt u meer informatie, of heeft u een vraag over onze onderzoeken?

Laat het ons weten.

 

Stel uw vraag

 

Search